kuş bakışı

yüksek bir yerden aşağıya doğru, bütün genişliği içine alacak biçimde bakış.
kaba taslak olarak da adlandırılabilir.