kusur

kusur
isim arapça
1. isim eksiklik, noksan, nakısa
"bizden şerefli yırtıcı kuş, kan emen böcek / tanrı'm o yolda rızkını vermiş, kusuru yok." - m. çınarlı
2. özür
3. bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmama
4. elverişsiz durum