kutumda küçük hissediyorum

var mısın yok musun'da bol bol geçmiş olmasından mütevellit replik denebilecek kapasitedeki gereksiz cümle.