kuyruk

bir yere giderken ebeveynler tarafından yanınıza verilen küçük akraba ya da emrivaki yapan görece tanıdıktır. *
hayvanların kıç tarafında olan uzantının adı.