laedriye

arapça'dan osmanlı türkçesi'ne girmiş bir felsefi kavramdır. laedri'den (la edri) türer. o da "bilmem", "bilmiyorum" demektir. "la" olumsuzluk önekidir. "edri"ise, idrak ile bağlantılıdır. laedriye, bilinemezcilik demektir ki, o da agnostisizm ile aynı şeydir.