lahza

zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an.