leb-i derya

denizi gören evleri tanımlarken kullanılan kelime.