leb

demeden leblebi çıkarımına ulaşan kişinin zeki olduğunu belirten sözcük.
(bkz: leb demeden leblebiyi anlamak)