levant

bugünkü türkiye'nin gayet güneyini (hatay), suriye, filistin, israil, lübnan ve ürdün'ü kapsayan bölge. mısırı kapsamaz. etimolojik olarak latince'den gelir. kalkmak, kaldırmak, güneş için doğmak anlamlarına gelen levare fiilinden türemiştir. bu coğrafyanın batısı için (avrupa) genel anlamıyla; doğu yani güneşin doğduğu yer anlamında kullanılan tanımdır. bu sebeple en doğuda kalan akdeniz'e levant denizi denmektedir. yahudiler, hrıstiyanlar ve müslümanlar için kutsal yerlerin bolluğu sürekli kan dökülmesini körüklemektedir. türkçe'ye fransızca'dan geçmiştir.