limbik sistem

içerisinde bulunan yapılar arasında en bilinenleri hipokampüs ve amigdaladır.