lütfen çiğnediğiniz sakızları yere atmayın

kuşları da kimse düşünmüyor..