maddi eşitlik

farklılıkların gözetilmesi,bu farklılıklar gözetilerek yeniden yapılanmasını ve kaynakların dağılımında yeni ölçüler kullanılmasını gerektiren eşitlik anlayışı da denebilir.
bu eşitlikte 'eşitlik ' ve 'aynılığın' farklı şeyler olduğu vurgular.eşitlik farklılıkları gözardı etmek değil ,onları göz önünde bulundurmaktır.
kişi veya grupları 'eşit' ve 'aynı' varsaymaz.
maddi eşitlik anlayışında eşitsizlikler göz önünde bulundurularak geçici özel önlemler alınır.
(bkz: pozitif ayrımcılık)