made in turkey

ing. türk malı, türkiye'de üretilmiş olan.