maganda

cehalet ve orman kanunlarıyla beslenen bir insansı organizmadır.
normal oda koşullarında kimyasal tepkimeye girip varlığını sürdürebilse de ahlak, sanat, erdem ve estetik dörtlüsüyle tepkimeye giremez; zorla tepkimeye sokulursa, teper batırır! ve hiç kuşkusuz, yeni türkiye'nin hammaddesidir.
alabanda gibi değildir.
uganda'dan gelmemiştir.
ama, kendi sahanda olabilir!