magma

dünyanın merkezine doğru ilerleyen yüksek sıcaklıklı katmanların içinde bulunduğu kabul edilen ergimiş metal kitlesi.
diğer yandan, henüz çürütülememiş alternatif teorilerin de olduğunu unutmamalı ey sözlük!

(bkz: hollow earth teorisi)