maiyet

kendisinden üst makamda bulunan kimselere astlarının eşlik etmesi durumu.