malmoth

clementine adlı namütenahi serinin baş kötü karakteri. şeytan/iblis gibi bişey.