maoizm leninizm marksizm

çökmüş halkları kıyıma uğratmış ölümcül insani ve vicdani olmayan batıl sistemler silsilesi.