marisol

ispanyolca mar (deniz) ve sol (güneş) kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kadın ismidir.