memoricide

genocide'ın doğal bir parçasıdır.
sırpların müslüman slavlara uyguladığı soykırımda gerçekleştirilmiştir.

bir yerleşim birimindeki kurumlar tarafından oluşturulmuş tüm evrak, arşiv ve veri kütükleri ile bu tür bilgileri yansıtabilecek her türlü bilgi kaynağının tahrip edilmesi veya tümüyle yok edilmesini ifade eder. böylece, öldürülmüş kişilere ilişkin hiçbir bilgiye ve onların varlığına şahitlik edecek hiçbir kanıta ulaşılamaz.