mene tekel ufarsin

- daniel kitabında yer alan efsanevi cümle.
- babil'in persler tarafından alınışını betimleyen efsanede, ansızın duvarda beliren ve babil kralına verilen mesajı taşıyan cümle: "tartıldın/sayıldın, eksik bulundun ve bu yüzden yurdun bölündü"(medlere ve perslere verildi).
- aslı "mene, mene, tekel u feres/farsin" diye ifade edilir.
- günümüzde, bir kurumu veya ülkeyi kötü yöneterek batıran liderlere ibret olsun diye anlatılan kıssadır.