merenptah

ayı sözlüğün yeni yazarı. hoşgelmiş sefalar getirmiş.