mess

1) türkiye metal sanayicileri sendikası'nın kısaltma olarak kullandığı harfler bütünüdür.

ss

2) ingilizce'de argo olarak pis, kötü. ing. normal kullanımlardaysa, bir porsiyon yemek, bir tabak yemek, hayvanlara mahsus lapa veya bulamaç, sofra arkadaşlarıyla veya asker arkadaşı gibi özel arkadaşlarla yenen yemek, kirlilik ve nezaketsizlik hali anlamlarına gelir. geniş anlamdaysa, güçlük, zorluk, dört kişilik eğlence veya parti, karışmak, müdahale etmek, kirletmek, karmakarışık olmak anlamlarını barındırır mess.

3) ...