mevlana

14 Entry Daha
bir hikayesi şöyledir;

" bir ahırda at samanların üzerine küçük abdestini yapar, birikintinin üzerinde bir tanecik saman çöpü yüzmeye başlar, çöpün üzerinde de tek bir karınca vardır.
karınca - " aman yarabbim kaptan-ı derya oldum" der

kanımca erk' in tanımı üzerine anlatılabilecek en güzel hikayelerden biridir, ayrıca anlatmak kolaydır çünkü kısadır ama dinleyen üstünde etkisi büyük olur (defalarca denenmiştir)
9 Entry Daha