meymenetsiz

uğursuz anlamında kullanılır.
en çok, "suratsız" kelimesi ile beraber kullanılır.