mezra

köyden daha küçük kırsal yerleşme alanıdır.
yaylalar kamu malı olabilirken, mezralar da özel mülkiyet söz konusudur. doğal bir sınırla ayrılmıştır. doğu anadolu da yaygın görünen bir yerleşim biçimidir.