mihrab

kelime kökü olarak mihr; güneş, ümitle bakılan, ümit bağlanan yer anlamına gelir.* imamın durduğu oyuntulu "niş" kısımdır. bu kısmın üstü gökle örtülü ve kaidesi yer olan, bir mağara görünümündedir. kiliselerdeki apsisler ne ise, mihrab camide o dur ve kutsal mekanı bütünler. ibadet eden cemaati birbirine bağlayan kısım aracılığıyla, manevi olarak da birlik halinde yaradana bir yönelme gerçekleşir. bağlılığın ve itaatin sembolü olan secde onun önünde yapılır. bu sebeple mihrabı, bir nevi cennet eşiği olarak tanımlamak da mümkündür.