minber

köken olarak arapça nebr’den gelir ve yükseklik demektir. daima mihrabın sağında yer alır. cuma vaazı için imamın veya hatibin yarısına kadar çıkıp vaaz verdiği, üstü külahlı bir sahanlığı olan kürsüdür. basamaklar yetkinliğin mertebelerine karşılık gelmektedir. imamlar, hutbe okurken, minberin en üst basamağına kadar çıkmamayı bir hürmet sayarlar; çünkü o makam peygambere ait telakki edilir.