modernizm

16. yüzyıldan itibaren avrupa'nın uyanışıyla birlikte temelleri atılmıştır.
siyasal, ekonomik, psikolojik, estetik, bilimsel,...vb. boyutlarıyla bir yaşam ve toplum modelini ifade eder.

"siyasal" bileşeni, parlamenter demokrasidir. tüm yurttaşların eşit siyasal ve toplumsal haklara sahip olduğunu savunur. bireysel özgürlüklere önem verir.
"ekonomik" bileşeni, serbest piyasaya dayalı kapitalist sistemdir. bu noktada, modernizmin trajik çelişkisi bizi karşılar. siyasal açıdan eşit bireyler diye haykırır, fakat, ekonomik açıdan adaletsiz ve dengesiz bir gelir dağılımı altında ezilen yoksullar vardır.
"bilimsel ve felsefi" düzlemde pozitif bilim, insan aklı, rasyonalizm ve sekülerizm vardır. evrensel yasaların keşfi, insan yaşamının güzelleştirilmesi ve özgürleştirilmesi için kullanılır.
din, hayatın merkezinde değildir.
"psiko-sosyal ve estetik" boyutlarda ise, bireysel özgürlüklere ve sanatın önemine vurgu yapar. bir yaşam tarzı önerse de, kültürden kültüre değişebilen özellikler barındırır. fakat, özü, "bireycilik" ve "bireysel özgürlükler"dir.

(bkz: kapitalizm)
(bkz: sekülerizm)