monografi

herhangi bir konu üzerinde özgün bir görüşme yapılan, ayrıntılı, derinlemesine inceleme.