moobs

man boobs söz öbeğinden türetilerek elde edilmiş erkek memesi anlamında kullanılan amerikan kökenli bir terim. *