mort olmak

nalları dikmek anlamında da kullanılır