mübaşir

mahkemelerde duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran görevli.