muhafazakar kesimin muhafaza ettiği şeyler

homofobi, transfobi vb. gibi fobiler.
türkiye'de muhafazakar kesim yoktur,islamcı yobaz tayfa vardır !