muhafazakar kesimin muhafaza ettiği şeyler

homofobi, transfobi vb. gibi fobiler.