muhatap

tabi ki arapça bir sözcüktür.
tdk'na göre dar anlamı, "kendisiyle konuşulan, söz söylenilen kimse"dir.
nitekim, arapça hitp ve hatp kökleri de konuşmayı ifade eder.(türkçeye hitap ve hatip gibi isim ve sıfat kazandırmıştır)

fakat, geniş anlamıyla muhatap, kendisiyle iletişim kurulan, kendisine sözlü veya başka herhangibir biçimde bir mesaj iletilen ve/veya kendisiyle eşdüzeyde gören bir güç kaynağının iletişim kurmaya değer bulduğu bir kişiyi, kurumu veya makamı ifade eder.
nitekim, günlük dilde kullandığımız, "muhatabım değilsin!", "biz sizi muhatap alamayız!" gibi ifadeler de bu geniş anlamı ifade etmektedir.

herkesle "muhatap olmak" veya herkesi "muhatap almak", iyi değildir gerçekten...