mülemma

bir şiirin bazı mısraları, bölümleri veya bir mısranın bazı sözcüklerinin değişik dillerde yazılması. divan edebiyatında arapça, farsca, yunancanın türkçe ile birlikte kullanıldığı şiirler yazılmıştır. tanzimat’tan sonra bu dillere fransızca da eklenmiştir.