müneccim

arapça kökenli bir sözcük.
yıldız falcısı anlamında.
müneccimsel paradoks, müneccimlerle yakın ilişki gibi deyimlere meze olmuştur.
antik dönemlerin en oturaklı ve sosyal statüsü yüksek olan mesleğidir müneccimlik veya eşanlamlısı kahinlik!
bazı toplumlarda din adamlığı ile birleşmişken, bazılarında dinsel hizmetlerden ayrı olarak icra edilmiştir.
günümüzde, falcılar veya astrologlar tarafından yaşatılmaya çalışılmaktadır.