muska

takanı kötülüklerden, büyüden, hastalıklardan koruduğuna inanılan yazılardır.