müstevli

bir yeri istila eden, yönetimi altına alan.