n-b çatışması

özel adlarda istisnaları mevcuttur,

istanbul gene istanbul'dur..
aslında başlığın ilk girisinde örnek verilen sözcüklerin hemen hepsi farsça kökenli olup, orijinalleri ilk sözcüklerdeki gibidir yani pembe diye bildiğimiz sözcüğün orijinali zaten penbedir ve osmanlı türkçesi'nde de o şekilde kullanılmıştır; zaman içerisinde galat-ı meşhur hale gelip, biraz daha türkçe'ye uydurulup veya, sonraki hallerini almışlardır. bir önceki giride verilen istanbul örneği ise, estambul olarak ispanyolca'da vardır.