nicolas steno

jeoloji, paleontoloji ve stratigrafi'nin babası olarak görülen danimarkalı bilimci, katolik din adamı.