nöropsikoloji

beynin nöron düzeyindeki elektriksel ve kimyasal aktivasyonlarının davranışlara ve bilişsel süreçlere olan etkisini inceleyen bilim dalıdır.