noter

çeşitli belge ve işlemleri geçerlilik kazandırmak için, yasaların öngördüğü şekilde yapan, onaylayan kişi.