olmamalıydı

olması gereken gibi sonuçlanmayan işler toplamı