ontoloji

varlığı bütünüyle inceleyen felsefe dalı, varlıkbilimi.