ontoloji

varlığı bütünüyle inceleyen felsefe dalı, varlıkbilimi.
varlık üzerine yapılan ya da yapılabilecek her türlü rasyonel düşünce faaliyeti, varlık felsefesi.