operet

tiyatro ile opera arasında kalmış, "operacık".*