ordinary day

the cranberries in solisti olan dolores o riordan ın ilk solo çalışmasıdır.