örtbas

göz önünden kaçırmak, saklamak.
bir olayın üstünü kapamak.