osh-tisch

adı "bulur ve öldürür" anlamına gelen, kızılderililer'in en önemli, en ünlü eşcinsel savaşçılarındandır. bir kadınla evlendirilmiş, sonraları kadın kıyafetleri giyerek yaşamını sürdürmeye karar vermiştir. kendi kabilesinde sorun yaşamadan eşcinselliğini, trans kimliğini kabul ettirmiş olsa da, beyazlar kıtaya gelip yerleştikten sonra kendisine bir çok zorbalık yapılmış, doğaya aykırılıkla suçlanmış, zorla erkek kıyafetleri giydirilmeye çalışılmıştır.