ötrofikasyon

genellikle göllerde görülen akuatik ekosistemlerin baş belası olan bir durum. karadan sürüklenme ve akış yolu ile sucul sisteme yüksek miktarda besin maddesi -ki başta nütrientler olmak üzere- giriş yaptığında alg popülasyonunda patlama meydana gelir bunun sonucunda su kimyasında bozulma olur. oksijen seviyesi düşer ve ph değişir. alglerin artan popülasyonu yüksek oranda ölü alg'in belirmesini de beraberinde getirir. ölü algler su yüzeyini kaplayarak güneş ışığının girişini engellerler. böylece göl dibindeki fotosentetikler ölmeye başlar, onları da heterotrofikler takip eder.

son durakta önümüzde yaşamsız ve toksik bir gayya kuyusu kalır. türkiye'de bulunan bir çok ufak gölün kaderi budur.
mesela deterjan fabrikalarının atıksuları doğrudan buna sebep olur.